Zenuwreflexologie


   

Zenuwreflexologie en pijnbehandeling

Zenuwreflexologie is ontstaan vanuit de voetreflexologie. Het is ontdekt door Duitse reflexologen en wetenschappelijk onderzocht en doorontwikkeld in samenwerking met en door fysiotherapeuten van mnt-nr.international.com.
Er zijn meer dan 400 'nervereflex' (NR)punten die te vinden zijn op de botstukken van het voetskelet. Elk punt heeft een rechtstreekse invloed op één bepaalde zenuw of één bepaalde zenuwstructuur en de daaraan vast hangende weefsels.

Zenuwreflexologie wordt toegepast aan de hand van het ontwikkelde 'pijnconcept'. Door het behandelen van NR-reflexpunten kan overal invloed uitgeoefend worden waar de neurologische overdracht veranderd is.

Pijn ontstaat meestal als gevolg van disfuncties in het spier en/of bewegingsstelsel of in de organen.
Die disfuncties worden door neuronen gecodeerd en via het ruggenmerg worden hersencentra geïnformeerd door middel van pijn, dat er ergens iets misloopt. De hersenen antwoorden weer met neuronen door bijvoorbeeld spieren (motoneuronen) rond het letsel te laten aanspannen of door middel van een ontstekingsreactie. Dit alles gebeurt door veranderende neurotransmissie in communicatie tussen zenuwen onderling en in zenuwuiteinden in weefsels. Met het heel gericht aandrukken van specifieke NR-reflexpunten kun je op heel de zenuwketting in het lichaam invloed uitoefenen.

Met deze techniek wordt sneller duidelijk op welke exacte plekken het spaak loopt. De directe impulsen naar specifieke gebieden in het lichaam en hersenstructuren, in combinatie met de traditionele voetreflexbehandelingen levert mooie resultaten op.


Het pijnconcept

Pijn heeft 4 pijlers.

Vanuit deze pijlers wordt vastgesteld hoe de behandeling in te zetten en kan heel gericht onderzocht en vastgesteld worden waar in de zenuwketting in het lichaam er overbelasting of discfuncties zitten. Overbelasting en disfuncties worden geregistreerd door bepaalde zenuwen en aan het ruggenmerg doorgegeven.

Pijler 1. Schade-prikkels uit het bewegingsstelsel worden geregistreerd door zenuwen uit het "somatisch zenuwstelsel"
Pijler 2. Schade-prikkels uit het orgaanstelsel worden geregistreerd door zenuwen uit het "autonome zenuwstelsel".
Pijler 3. Alle prikkels van pijler 1 en 2 worden in het ruggenmerg samengevoegd en door opstijgende zenuwbanen naar bepaalde hersencentra gevoerd. Ruggenmerg en hersenen vormen samen het "centrale zenuwstelsel".
Pijler 4. Midden in de hersenen ligt een gebied (limbisch systeem) waarin de binnenkomende prikkels "getoetst" worden aan emoties, stressfactoren, leerprocessen, omgevingsfactoren etc. Al deze factoren kunnen de prikkeloverdracht versterken of juist dempen.