Algemene voorwaarden


   

Algemene voorwaarden en WKKGZ

Voor verdere informatie kun je de algemene voorwaarden hieronder downloaden.

Download hier de algemene voorwaarden.

Sinds 2016 is de wet WKKGZ in werking getreden, wat inhoudt dat elke zorgaanbieder een duidelijke klachtenprocedure opstelt en aangesloten is bij een erkende geschillencommissie. Ik ben hiervoor aangesloten bij SCAG. Meer informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de website van de VNRT

Uw privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt in dat u toestemming dient te geven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens in het cliëntendossier ten behoeve van het behandeltraject. In bijgevoegd document leest u wat de AVG inhoudt. Bij de eerste afspraak ontvangt u een privacy document met uw voorkeuren ter ondertekening.

Privacy.